Danh sách học viên chương trình NTU khoá VII (2014 - 2016)

Ngày đăng: 13/10/2014

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Nguyễn Quốc Tư

16/7/1989

Công trình thuỷ

01687.681.020

 

lazycatdhxd@gmail.com

2

Nguyễn Tất Luân

18/4/1990

XDDD & CN

0167.452.5437

tatluan.nuce@gmail.com

3

Vũ Viết Khải

18/7/1990

XDDD & CN

0979.233.721

vuvietkhai.ksxd@gmail.com

+ Trở về trang trước