Thời khoá biểu chương trình liên kết đào tạo dự bị ĐH với Italy - Khoá 1(2014 - 2015)

Ngày đăng: 07/10/2014

Khai giảng: 8/10/2014 ( Thứ 4)

Khóa học bắt đầu:  9/10/2014 – 30/6/2015

Thời gian học: Buổi sáng từ 8h đến 11h30, Buổi chiều từ 2h đến 5h

Phòng: 606 , Tầng 6 nhà thí nghiệm 10 tầng - Đại học Xây dựng (NUCE)

 

Môn học

Thời lượng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Tiếng Ý

5 tiết/buổi

Nghỉ

8h - 11h30

8h - 11h30

8h - 11h30

8h - 11h30

Nghỉ

 

Toán bổ trợ

5 tiết/buổi

 

 

 

14h - 17h

 

 

 

Ngoại khoá

4 tiết/ buổi

 

 

 

 

 

 

9h – 12h

Ghi chú:    - Học tiếng Ý và toán tại phòng 606 , trung tâm ICCEC

-          Học ngoại khóa tại trung tâm CASA ITALIA – 9 Lê Phụng Hiểu

Giảng viên tiếng Ý : Cô Martina – ĐT………………./ Email:……………………..

Giảng viên toán: TS. Thoan , trưởng BM toán , ĐHXD – ĐT: 0985130218

Điều phối chương trình: ThS. Tạ Quỳnh Hoa – Phó trưởng phòng HTQT : 0983280775/ email : hoatq@nuce.edu.vn

Cán bộ trung tâm: CN Hoàng Ngọc Diệp – ĐT:  0989264995 / email : iccec.nuce.hn@gmail.com

+ Trở về trang trước