Thời khóa biểu chương trình Đức - năm học 2010 -2011

Ngày đăng: 14/11/2012

-       Số buổi học/tuần :  5 buổi (sáng hoặc chiều)/tuần;
-       Số tiết/buổi : 5 tiết/buổi.
Kế hoạch cụ thể:
Ngày 5 tháng 10 năm 2010: Khai giảng chương trình;
Từ tháng 10 -  tháng 12/2010 : Học xong tiếng Đức cơ sở A1;
Từ tháng 01 - tháng 02/2011 : Học xong tiếng Đức cơ sở A2;
Từ tháng 3 - tháng 5/2011: Học xong tiếng Đức trình độ B1;
Từ tháng 4 - tháng 6/2011: Học xong Toán tiếng Đức (tiếng Đức trong môn Toán);
Từ 15/6 - 9/7/2011 : Học xong tiếng Đức trình độ B1+ và luyện thi.
Từ 11/7 - 14/7 : Thi và cấp chứng chỉ của Đại học Dự bị Nordhausen.

+ Trở về trang trước