Danh sách sinh viên khoá 6 - Năm học 2013 - 2014

Ngày đăng: 03/06/2014

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Ngành đang học, trường ĐH

Đăng ký ngành học tại ĐH Nordhausen/Weimar

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Nguyễn Trung Nghĩa

19/6/1995

ĐH Xây dựng

Khoa học máy tính

0949927567

damngod_9x@yahoo.com

2

Phạm Ngọc Hải

14/9/1995

Kiến trúc

Kiến trúc

01653284172

haipham14091995@gmail.com

3

Nguyễn Long Thành

24/8/1994

Kiến trúc

Kiến trúc

0936281056

nguyenlongthanh94@gmail.com

4

Trương Vũ Hùng

10/3/1995

Xây dựng

Xây dựng

01682567659

pompomhero@gmail.com

5

Nguyễn Thị Minh Anh

3/10/1995

Kiến trúc

Kiến trúc

0975218522

minhanhnguyen0310@gmail.com

6

Phạm Hiền Anh

7/5/1995

ĐH Xây dựng

Xây dựng

09488954404

meo_nhamhiem@yahoo.com

7

Nguyễn Thuỷ Tiên

25/1/1995

CNTT

Môi trường

0984422559

nguyenthuytien1995@gmail.com

8

Lê Thị Thanh Hoa

9/2/1995

 

ĐH Xây dựng

 

Xây dựng 

 

01258253226

 

 hoafull08@yahoo.com

 

9

Nguyễn Mỹ Linh

 

16/6/1994

 

Kiến trúc

 

Kiến trúc

 

01653882442

 

 h.hoathuytinh.p@gmail.com

 

10

Lê Thị Hồng Nhu

 

15/4/1994

 

ĐH Tài nguyên MT

 

Môi trường

 

01663016333

 

 lenhu154@gmail.com

 

11

Kiều Hải Anh

 

18/12/1995

 

Kiến trúc

 

Kiến trúc

 

0976258836

 

 haianh556483@gmail.com

 

12

Tống Duy Khánh

 

9/10/1995

 

Xây dựng

 

Xây dựng

 

01269966690

 

 tongduykhanh1995@gmail.com

 

13

Đỗ Quôc Hoàn

14/5/1995

 

Xây dựng

 

Xây dựng 

 

0947626026

 

 doquochoan1995@gmail.com

14

Trần Văn Khải

 

8/1/1994

 

Kinh tế XD

 

Xây dựng 

 

0988761634

 

 trankhai57KT4@gmail.com

 

15

Tô Thị Hà Lin

 

14/11/1994

 

Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ

Quản trị Kinh doanh

 

0942686016

 

 tohalin1994@gmail.com

 

16

Lê Hoàng Hải

 

11/6/1995

 

Xây dựng

 

Xây dựng 

 

0989346969

 

 hoanghai_le_1106@yahoo.com.vn

 

17

Nguyễn Ngọc Thọ

 

14/1/1994

 

Kinh tế XD

 

Xây dựng 

 

0972891908

 

 Kute.94@gmail.com

 

18

Nguyễn Anh Phúc

 

31/1/1996

 

CNTT

 

khoa học máy tính

 

0977193999

 

 phuc_b0@yahoo.com

 

19

Trương Tuấn Nam

 

12/12/1995

 

CNTT

 

khoa học máy tính

 

0969318926

 

 ttnam1995@yahoo.com.vn

 

20

Bùi Quang Anh

 

17/11/1994

 

Kiến trúc

 

Kiến trúc

 

01626983720

 

 quanganhbui1994@gmail.com

 

21

Lê Quang Đạo

 

19/11/1994

 

Kiến trúc - ĐHXD

 

Kiến trúc

 

01664664869

 

quangdaole94@gmail.com

 

22

Nguyễn Quang Anh

 

2/7/1995

 

CNTT

 

khoa học máy tính

 

01698173573

 

cfop27@gmail.com

 

+ Trở về trang trước