Danh sách học viên khoá IV (2013 - 2015)

Ngày đăng: 01/11/2013

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Phạm Thuý An

09/7/1991

Kinh tế XD

 

016363.99.666

thuyanpham91@gmail.com

 

2

Tống Giang Bình

01/6/1990

Công trình thuỷ

 

0962.598.588

tonggiangbinh.90@gmail.com

 

3

Nguyễn Thế Cường

23/01/1988

Trắc địa

 

0984.869.909

 

ntcuong230188@gmail.com

 

4

Vũ Thị Kim Dung

31/01/1984

Kinh tế XD

0914.948.089

vukimdung2007@gmail.com

5

Nguyễn Thu Hằng

20/9/1991

Kinh tế XD

0989.000.934

nguyenthuhang200991@gmail.com

6

Mã Xuân Minh

10/5/1991

Kinh tế XD

0946.872.369

xuanminhma@yahoo.com.vn

7

Nguyễn Phương Nam

23/5/1983

 

XD Cảng ĐT

0902.142.283

namnp83@gmail.com

8

Trần Phương Nam

10/8/1990

 

Kinh tế XD

0973.458.182

tranphuongnam90@gmail.com

9

Nguyễn Thanh Sơn

13/3/1968

 

XD Cầu đường

0903.410.349

thanhson306@gmail.com

10

Vũ Mạnh Thịnh

06/11/1990

 

Kinh tế XD

0169.737.1883

thịnh.vmt90@gmail.com

11

Nguyễn Hoàng Trung

12/7/1990

 

XDDD&CN

0904.829.696

hacknslash90@gmail.com

+ Trở về trang trước