Danh sách học viên khoá 6 (2013-2015)

Ngày đăng: 08/10/2013

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Nguyễn Đình Sơn

16/9/1987

XD Cầu đường

0975699557

sonnguyen.xd@gmail.com

2

Phạm Anh Quang

03/4/1984

XDDD & CN

0972288886

anhquang3484@gmail.com

3

Lại Ngọc Hải

10/3/1985

Kiến trúc

0944888007

laingochai.8547@gmail.com

4

Lê Anh Vũ

14/10/1988

Kiến trúc & QH ĐT

01238141088

anhvukd@gmail.com

5

Trần Lâm

02/3/1988

XDDD & CN

0906231988

tranlam.uce@gmail.com

6

Nguyễn Việt Tiến

12/8/1990

Kiến trúc & QH ĐT

01689921756

onionboi@gmail.com

7

Nguyễn Phương Anh

17/5/1990

Kiến trúc & QH ĐT

0966994968

perfectgift175@gmail.com

8

Nguyễn Tri Thanh

10/3/1982

XDDD & CN

0918913300

thanhngtri@gmail.com

9

Lê Hoài Nam

04/11/1990

Kinh tế XD

0988802821

lehoainamnuce1990@gmail.com

10

Phan Cao Tài

02/4/1987

XD Cầu đường

0904133398

phancao.tai@gmail.com

NHÓM NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (SE GROUP)

11

Hoàng Thanh Long

15/8/1988

XDDD & CN

0913957899

hoanglongconinco@gmail.com

12

Nguyễn Quốc Bảo

27/3/1990

XDDD & CN

0936849686

nqbao.dhxd@gmail.com

13

Phạm Trọng Hải

31/01/1990

XDDD & CN

0915232678

hainucexd@gmail.com

14

Nguyễn Văn Vương

27/7/1990

Công trình biển

09851528740

vuong53cb2@gmail.com

15

Khổng Văn Sáng

01/11/1989

XD Cầu đường

01674551325

vansang89bn@gmail.com

+ Trở về trang trước