Thông báo Danh sách học viên chính thức Khoá học về Hợp tác Công tư (PPP)

Ngày đăng: 30/08/2013

Kính gửi các đơn vị, anh/ chị đăng ký tham dự khóa đào tạo PPP

Chúng tôi xin gửi đến các tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham dự chương trình:
1. Danh sách được ban tổ chức chấp nhận và mời tham dự khóa học
2. Chương trình cho 3 ngày học. Xin lưu ý có một chút thay đổi :
    + Ngày đầu tiên thứ ba 3-9, Bắt đầu đón tiếp học viên, nhận tài liệu từ 7:30
    + Bắt đầu khai giảng từ 8:15

Ban tổ chức xin có một số lưu ý với các học viên tham gia chương trình:
- Các học viên đã đóng phí đã được nhận thẻ và Phiếu nhận tài liệu. Các học viên khác, sẽ được nhận vào sáng thứ ba 3-9.
- Tài liệu phát theo phiếu, nếu làm mất sẽ không cấp lại
- Những học viên ở xa, chưa đóng phí sẽ làm thủ tục tài chính vào sáng ngày 3-9,
- Những đơn vị đã chuyển khoản chưa thấy có ký hiệu đã nộp tiền trong danh sách, đề nghị kiểm tra lại các thủ tục chuyển khoản hoặc cung cấp cho chúng tôi giấy chuyển tiền để đối chứng với ngân hàng
- Trong 3 ngày học, đề nghị tất cả các học viên mang theo thẻ, không chuyển thẻ cho người khác.
- Ban tổ chức sẽ có điểm danh cho từng buổi học và những người nghỉ quá 50% số thời gian học, phía APPPI của Nhật sẽ không cấp chứng chỉ.
- Tài liệu bài giảng có cả tiếng Anh - Việt. Tài liệu tham khảo chỉ có tiếng Anh

Danh sách học viên và Chương trình học, xin xem trong file đính kèm:

Danh_sach_tham_du_khoa_hoc_PPP_final 30-8-2013.pdf

New Program PPP course at NUCE.pdf

+ Trở về trang trước