Chương trình đào tạo 1 năm tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Ngày đăng: 14/06/2013

Các môn do giáo viên Việt Nam giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế

1) Economics - Introduction to Micro and Macroeconomics

Kinh tế học vi mô và vĩ mô

Khi học xong, học viên cần nắm được các kiến thức về:                       

     - Các khái niệm kinh tế vi mô cơ bản liên quan đến các hãng và các thị trường sản phẩm của họ;

     - Cách vẽ và giải thích các đồ thị về các biến kinh tế có ảnh hưởng đến việc sản xuất và định giá sản phẩm và dịch vụ, cách sử dụng chúng để xem xét các quyết định của các hãng;

     - Cách so sánh các lý thuyết kinh tế vi mô về các chính sách định giá của hãng với thực tiễn;

     - Cách phân tích nguyên nhân của các cấu trúc thị trường và ảnh hưởng của các cấu trúc thị trường đến hoạt động kinh doanh;

     - Cách thức các hãng phản ứng với các lực lượng cạnh tranh trên thị trường;

     - Các tính chất chính của môi trường kinh tế vĩ mô, các ảnh hưởng của chúng đến việc kinh doanh và chúng bị ảnh hưởng gì từ các chính sách của Chính phủ.

2) Marketing - Introduction

Nhập môn Marketing

Trong bối cảnh các thay đổi về môi trường ngày càng gia tăng, việc nghiên cứu marketing là rất cần thiết để giúp tổ chức ra quyết định về cạnh tranh ở đâu (thị trường mục tiêu) và cạnh tranh như thế nào (các quyết định về lợi thế cạnh tranh). Môn học nghiên cứu môi trường marketing, văn hoá marketing và hành vi của khách hàng, sự phân khúc và định vị, phân tích đối thủ cạnh tranh, cải tiến sản phẩm, định giá, phân phối và sự hài lòng của khách hàng, việc xây dựng thương hiệu và giao tiếp. Môn học cũng xem xét marketing quan hệ là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp xây dựng vốn có rất nhiều các khách hàng lặp lại.

Học xong môn học, học viên có được nhận thức về các khái niệm chính về marketing và các bước cơ bản trong việc thiết lập kế hoạch marketing hiệu quả. Các kiến thức được cung cấp nhấn mạnh vào các cơ chế hoạt động cần thiết để chuyển đổi các khái niệm marketing thành các kế hoạch marketing thành công. Học viên sẽ được trang bị các kỹ thuật phân tích môi trường và các lực lượng cạnh tranh, việc phân khúc, định vị và thiết lập thị trường mục tiêu, các chiến lược sản xuất và định giá, phân phối và thuyết phục, đánh giá năng lực marketing.

3) Managerial Accounting and Auditing

Kế toán quản trị và Kiểm toán

Môn học nghiên cứu các vấn đề về kế toán tài chính và kết toán quản trị, chi phí và chi phí trong xây dựng, quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận, dự toán và định giá trong xây dựng, các trung tâm phân tích và các báo cáo phân tích bộ phận, và một số vấn đề về kiểm toán trong xây dựng.

Kết thúc môn học, học viên có thể hiểu được cách thức nghiệp vụ kế toán giải quyết việc tạo ra và duy trì các “thực thể” xã hội và tổ chức, cũng như một số vấn đề về kiểm toán xây dựng.

4) Engineering Economics - Project Economic Evaluation

Kinh tế kỹ thuật - Phân tích đánh giá dự án

Môn học nghiên cứu các bước lập và nội dung của một dự án đầu tư; Cơ sở lý luận của phân tích, đánh giá dự án đầu tư; Phân tích các dự án đầu tư: công nghệ, địa điểm, mặt bằng, xây dựng, môi trường, tài chính, các hậu quả kinh tế xã hội và các chuyên đề khác cũng như việc Quản lý các hoạt động đầu tư.

Kết thúc môn học, học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao, cập nhật về kinh tế đầu tư theo các mặt: lập, phân tích và quản lý dự án đầu tư. Trong đó, trọng tâm là vấn đề phân tích dự án đầu tư trong thị trường vốn hoàn hảo và thị trường vốn không hoàn hảo, cho dự án đầu tư riêng lẻ và dự án đa mục tiêu, cho trường hợp chung và cho các trường hợp riêng. Bên cạnh những vấn đề về dự án đầu tư, môn học còn cung cấp cho học viên một số kiến thức quản lý đầu tư nói chung.

5) Corporate Finance

Tài chính doanh nghiệp

Môn học nhằm mục đích cung cấp các hiểu biết căn bản về các nguyên tắc ra quyết định tài chính hiệu quả trong các doanh nghiệp.

Các nội dung chính môn học nghiên cứu bao gồm: Giá trị doanh nghiệp; Xây dựng ngân quỹ và đánh giá ngân quỹ vốn; Rủi ro; Mô hình định giá tài sản vốn; Chi phí vốn và Chính sách cơ cấu vốn; Chính sách cổ phần; Sáp nhập doanh nghiệp; và Quản lý vốn lưu động.

6) English

Tiếng Anh

Nhằm mục đích nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành kinh tế và quản lý trên cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, khoá học sẽ giúp học viên quen thuộc hơn với môi trường sử dụng Anh ngữ, giúp họ dễ dàng hoà nhập hơn trong năm học thứ 2 ở Vương quốc Bỉ; đặc biệt là phương pháp viết báo khoa học và luận văn nghiên cứu cấp cao.

7) Research Methods & Thesis Writing Skills

Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết luận văn

Môn học trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, như phương pháp phát hiện và chọn đề tài nghiên cứu, phương pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng ứng dụng trong khoa học kinh tế và quản lý; cấu trúc của một luận văn Thạc sĩ Khoa học, đặc điểm, quy định, sai sót thường gặp khi viết các phần này của luận văn.

Môn học còn hướng dẫn học viên phát triển các kỹ năng viết, trình bày và bảo vệ luận văn cao học.

Các môn học do giáo viên Bỉ giảng dạy

8)      Supply Chain Management

Quản lý chuỗi cung ứng

Phần thứ nhất của môn học này dành cho chức năng vận tải. Từ đó, khái niệm về dây chuyền cung ứng được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu cơ cấu của mạng lưới phân phối và cách thức giải quyết các vấn đề về tuyến đường vận tải. Phần thứ hai dành cho các chức năng sản xuất và quản lý kho bãi. Các phương thức sản xuất JIT (kịp thời) và Hoạch định Yêu cầu vật liệu sẽ được trình bày ở phần này.

Mục tiêu của môn học là giới thiệu vấn đề kho vận (logistics) trong doanh nghiệp.

9)      Quatitative Methods in Management

Các phương pháp định lượng trong quản lý

Gồm có hai phần: Nghiên cứu hoạt động và Thống kê

Nghiên cứu hoạt động (OR) là ngành học nhằm giải quyết các vấn đề trong việc ra quyết định trong đời sống thực tế phức tạp, sử dụng các cách tiếp cận mang tính khoa học. Các lĩnh vực áp dụng kết quả của ngành học này khá phong phú: vận tải, hệ thống sản xuất, viễn thông, quản lý hành chính… Khoá học giới thiệu về các mô hình và phương pháp toán học thông dụng sử dụng trong nghiên cứu hoạt động: quy hoạch tuyến tính, các mô hình mạng lưới, lập tiến độ dự án.

Thống kê nghiên cứu các phương pháp thống kê căn bản được áp dụng để phân tích các vấn đề ứng dụng trong Kinh tế và Quản lý. Các nội dung được đề cập bao gồm phân tích các biến so sánh, các mô hình đường thẳng về các biến so sánh, các mô hình đường thẳng về các biến quan hệ lẫn nhau. Các kiểm định không tham số (như độ phù hợp và phụ thuộc) cũng sẽ được xem xét trong môn học này. Ngoài ra, học viên còn được trang bị phương pháp dự báo mức khả năng lớn nhất và các khái niệm cơ bản khác trong phân tích chuỗi thời gian và phân tích đa biến.

10)      Human Resource Management

Quản lý nguồn nhân lực

Môn học được tổ chức trọn vẹn trong 1 tuần, với 6 buổi học, mỗi buổi 4 giờ, bao gồm các nội dung chính sau:

     - Giới thiệu ý nghĩa, phạm vi, độ phức tạp việc quản lý nguồn nhân lực, vai trò của các chức năng nhân sự…

     - Hoạch định nguồn nhân lực, quá trình hoạch định và đánh giá quá trình hoạch định;

     - Tuyển mộ và lựa chọn nhân sự;

     - Đào tạo và huấn luyện;

     - Đánh giá nguồn nhân lực và

     - Trả công, động viên, khuyến khích;

     - Quan hệ lao động.

Đến cuối khoá học, học viên có thể hiểu được các mục đích chung và các chức năng cơ bản của việc sử dụng các công cụ quản lý nguồn nhân lực và các lựa chọn mang tính cơ cấu của tổ chức.

 

+ Trở về trang trước