Danh sách các môn học giảng dạy tại Việt Nam

Ngày đăng: 13/06/2013

Chương trình đào tạo do 2 cơ sở đào tạo xây dựng. Thời lượng đào tạo 1 năm tại Việt Nam là 26 tín chỉ (mỗi tín chỉ Việt Nam tương đương 15 tiết trên lớp và 2 tín chỉ châu Âu ETCS tương đương 1 tín chỉ Việt Nam). Chương trình đào tạo năm thứ hai tại trường Quản lý HEC-ULg do Đại học Liege quy định.

Trong 26 tín chỉ, mỗi bên chịu trách nhiệm các môn sau

 

STT

 

Môn học

Số tín chỉ

 

Các môn học do giáo viên Việt Nam giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế

 

 

1

 

Kinh tế học vi mô và vĩ mô

3

 

2

 

Nhập môn Marketing

3

 

3

 

Kế toán quản trị và Kiểm toán

3

 

4

 

Kinh tế kỹ thuật (Phân tích đánh giá dự án)

3

 

5

 

Tài chính doanh nghiệp

3

 

6

 

Tiếng Anh

3

 

7

 

Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết luận văn

2

 

Các môn học do giáo viên Bỉ giảng dạy

 

 

8

 

Quản lý chuỗi cung ứng (4 ETCS)

2

 

9

 

Các phương pháp định lượng trong quản lý (4 ETCS)

2

 

10

 

Quản lý nguồn nhân lực (4 ETCS)

2

+ Trở về trang trước