Chương trình Phối hợp Đào tạo Thạc sĩ với Đại học Quốc gia Đài Loan khoá 6 (năm học 2013-2015)

Ngày đăng: 15/05/2013

Chương trình Phối hợp đào tạo Thạc sĩ với Đại học Quốc gia Đài Loan khoá 6 (năm học 2013 - 2015)

Thông báo: Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) - Trường Đại học Xây dựng bắt đầu nhận đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển chương trình Phối hợp đào tạo Thạc sĩ với đại học Quốc gia Đài Loan khoá 6 (năm học 2013-2015).

Thông tin chi tiết và form đăng ký xin nhấn vào đây:

Mau dang ky tham du chuong trinh NTU-DHXD K6 _2013.doc

Thong tin chi tiet ve chuong trinh Thac si NTU-NUCE.pdf

 

+ Trở về trang trước