Sổ tay của Hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Quốc gia Đài Loan (NTUVSA's Handbook)

Ngày đăng: 14/05/2013

Với tâm huyết của các bạn đã từng và đang học ở trường Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU), Hội sinh viên Việt Nam tại NTU đã thu thập và tổng hợp thông tin cho các bạn chuẩn bị sang NTU - Đài Loan.

Cuốn sổ tay này được biên soạn nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên quan tâm đến trường NTU có thể biết thêm các thông tin về trường và đồng hương Việt Nam ở đây. Quan trọng nhất, sổ tay cung cấp những kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ nhập học, thông tin về học bổng, học phí và chi phí ăn ở, cũng như các chia sẻ bổ ích trong việc học tập và sinh hoạt ở NTU nói riêng và Đài Loan nói chung.

NTUVSA_Hanbook_2013.pdf

+ Trở về trang trước