Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình

Ngày đăng: 15/04/2013

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Môn học giảng dạy

ĐT

Email

Giảng viên Việt Nam

1

PGS.TS.Đỗ Hữu Thành

Hợp tác quốc tế - ĐHXD

Research Methods & Thesis Writing Skills

0903214108

dhthanh@hn.vnn.vn

2

GS. Lê Đức Nhuận

Trường ĐH Sư phạm

English

0903282060

nhuanldster@gmail.com

3

TS. Trần Văn Tấn

Kinh tế Xây dựng - ĐHXD

Economics

0915377296

tvtandhxd@gmail.com

4

TS. Lê Tiến Dũng

Lead Consulting

Economic Engineering

Corporate Finance

0936291105

letiendung@gmail.com

5

TS. Nguyễn Thế Quân

Kinh tế xây dựng - ĐHXD

Marketing

0937153488

nguyenquan.nuce@gmail.com

6

TS. Phan Trung Kiên

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Accounting & Auditing

0989500373

phankien76@gmail.com

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

Corporate Finance

0986111256

hoanp@neu.edu.vn

Giảng viên Bỉ

8

Prof.Dr.Michael Schyns

Đại học Liege

Quantitative Methods in Management

 

M.Schyns@ulg.ac.be

9

Prof.Dr.Sabine Limbourg

Đại học Liege

Supply Chain Management

 

sabine.limbourg@ulg.ac.be

10

Prof.Dr.Francois Pichault

Đại học Liege

Human Resource Management

 

F.Pichault@ulg.ac.be

11

Prof.Dr.Yasemin Arda

Đại học Liege

Supply Chain Management

 

yasemin.arda@ulg.ac.be

12

Dr.Andrey Leveque

Đại học Liege

Human Resource Management

 

 

+ Trở về trang trước