Danh sách sinh viên khoá 3 (2012-2014)

Ngày đăng: 15/04/2013

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Đặng Ánh Dương

10/6/1987

XD Cầu đường

0902.243.280

danganhduong25@gmail.com

2

Kiều Văn Dũng

10/9/1990

KT & QL XD

0902.100.918

dungkieu1090@gmail.com

 

3

Nguyễn Thành Đạt

22/6/1989

Tin học XD

097.411.9932

datdhxd@gmail.com

4

Trần Quang Hưng

17/8/1990

XD Cầu đường

0983.405.524

tranhung.hsvnuce@gmail.com

5

Hoàng Ngọc Long

26/11/1988

Kiến trúc & QH

0915.900.159

longhoang2611@gmail.com

6

Nguyễn Hải Nam

13/9/1985

Công trình thuỷ

0978.928.520

hainam1309@gmail.com

7

Nguyễn Anh Nghĩa

01/9/1987

KT & QL XD

0982.013.887

nguyenanhnghia87@gmail.com

8

Trần Kim Phượng

12/10/1982

Tin học XD

0942.000.709

phuong2725@yahoo.com

9

Trần Văn Quang

02/5/1987

KT & QL XD

0979.542.896

mr.tran.kinhtexaydung@gmail.com

10

Phùng Anh Quân

06/02/1989

KT & QL XD

0978.996.263

anhquan26@gmail.com

11

Vương Ngọc Tú

12/01/1984

KT & QL XD

0904.040.207

vuongtu84@yahoo.com

12

Nguyễn Anh Tuấn

13/01/1986

XDDD & CN

0986.089.386

mrtuanco@gmail.com

13

Nguyễn Ngọc Tùng

03/6/1983

XDDD & CN

0904.377.883

nguyen.ngoc.tung83@gmail.com

14

Nguyễn Tri Thanh

10/3/1982

XDDD & CN

0918.913.300

thanhngtri@gmail.com

15

Nguyễn Anh Vũ

23/9/1986

Công nghệ TT

0988.086.932

avu23986@gmail.com

+ Trở về trang trước