Danh sách sinh viên khoá 1 - năm học 2010-2012

Ngày đăng: 15/04/2013

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Nguyễn Xuân Hiếu

01/6/1987

 

 

ks.hieunguyen@gmail.com

2

Hoàng Vân Giang

21/12/1987

Kinh tế XD

01228420853

hgiang211287@gmail.com

3

Nguyễn Việt Thắng

05/5/1987

Kinh tế XD

0904994242

iamnvt@gmail.com

4

Nguyễn Lương Tú

07/12/1987

XDDD & CN

0947870666

tu50xd5@gmail.com

5

Nguyễn Anh Đức

25/11/1982

 

0912189105

 

6

Nguyễn Tuấn Anh

02/8/1985

Kinh tế XD

0988688044

tuananh.nguyen.ktxd@gmail.com

7

Nguyễn Cao Cường

11/5/1980

CN chế tạo máy

0937084858

caocuong_8006@yahoo.com.vn

8

Phùng Quang Cường

25/9/1986

XD Cầu đường

0972250986

cuongpq.tdt@gmail.com

9

Nguyễn Thành Lê

14/4/1973

XDDD & CN

0903449796

thanhle@vinata.com.vn

10

Nguyễn Kim Chi

01/9/1972

Kinh tế XD

0972719708

nguyenkimchiicic@yahoo.com

11

Tống Thị Phương Nam

06/01/1973

 

 

 

+ Trở về trang trước