Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Thạc sĩ với ĐH Liege - Bỉ >>Danh sách giáo viên
Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Môn học giảng dạy

ĐT

Email

Giảng viên Việt Nam

1

PGS.TS.Đỗ Hữu Thành

Hợp tác quốc tế - ĐHXD

Research Methods & Thesis Writing Skills

0903214108

dhthanh@hn.vnn.vn

2

GS. Lê Đức Nhuận

Trường ĐH Sư phạm

English

0903282060

nhuanldster@gmail.com

3

TS. Trần Văn Tấn

Kinh tế Xây dựng - ĐHXD

Economics

0915377296

tvtandhxd@gmail.com

4

TS. Lê Tiến Dũng

Lead Consulting

Economic Engineering

Corporate Finance

0936291105

letiendung@gmail.com

5

TS. Nguyễn Thế Quân

Kinh tế xây dựng - ĐHXD

Marketing

0937153488

nguyenquan.nuce@gmail.com

6

TS. Phan Trung Kiên

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Accounting & Auditing

0989500373

phankien76@gmail.com

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

Corporate Finance

0986111256

hoanp@neu.edu.vn

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối