Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Thạc sĩ với NTU - Đài Loan >>Danh sách sinh viên
Danh sách học viên chương trình NTU khóa VIII (2015-2017) - Chuyên ngành Quản lý Dự án

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

 

Nguyễn Vĩnh Thọ

01/12/1982

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

0988675666

nguyenvinhthosweet@gmail.com

2

Hoàng Xuân Tùng

15/4/1991

Xây dựng DD&CN

01688741921

cucphuongnationalpark@gmail.com

3

Phan Nguyên Bình

08/7/1989

Xây dựng DD&CN

0965347902

binh8789@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên khoá 4 (2011-2013)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Nguyễn Ngọc Dũng

10/6/1986

XDDD&CN

0985999993

ngocdung_const@yahoo.com

2

Mai Phú Khánh

26/10/1985

Kiến trúc

0982391085

nguyen_anh860@yahoo.com

3

Đoàn Đức Nghĩa

31/8/1987

XDDD

0986969790

nghia.doanduc3108@gmail.com

4

Lê Văn Thiện

29/01/1981

XDDD&CN

0902026136

levthien@gmail.com

5

Phạm Hồng Nam

26/01/1978

Kỹ thuật Cơ khí

0988586288

namvanphuc@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên chương trình NTU khoá VII (2014 - 2016)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Nguyễn Quốc Tư

16/7/1989

Công trình thuỷ

01687.681.020

 

lazycatdhxd@gmail.com

2

Nguyễn Tất Luân

18/4/1990

XDDD & CN

0167.452.5437

tatluan.nuce@gmail.com

3

Vũ Viết Khải

18/7/1990

XDDD & CN

0979.233.721

vuvietkhai.ksxd@gmail.com

Danh sách học viên khoá 6 (2013-2015)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Nguyễn Đình Sơn

16/9/1987

XD Cầu đường

0975699557

sonnguyen.xd@gmail.com

2

Phạm Anh Quang

03/4/1984

XDDD & CN

0972288886

anhquang3484@gmail.com

3

Lại Ngọc Hải

10/3/1985

Kiến trúc

0944888007

laingochai.8547@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên khoá 1 (2008-2010)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Lương Thế Anh

02/4/1981

XD Cầu đường

0904211400

theanh_xn1_udic@hotmail.com

2

Nguyễn Thanh Chương

02/3/1983

Kiến trúc

0989190350

chuongbeats@yahoo.com

3

Vương Viết Hưng

29/4/1984

Kinh tế/ Thuỷ lợi

0988930475

vuongviethung_84@yahoo.com.vn

4

Nguyễn Xuân Huy

01/01/1982

XD Cầu đường

0983381182

nguyenxhuyxd@yahoo.com

5

Phạm Văn Hùng

12/7/1975

Thuỷ lợi

0982866189

hungphamhl@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên khoá 5 (2012-2014)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Trương Anh Tú

20/10/1979

Quy hoạch &

QL Giao thông

0912.347.817

mr.truonganhtu@gmail.com

2

Trương Khắc Chiến

07/4/1987

XDDD & CN

0983.005.874

truongkhacchien@gmail.com

3

Lê Hoàng Giang

12/5/1987

KT & QL XD

0943.636.536

lehoanggiang1987@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên khoá 3 (2010-2012)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Nguyễn Việt Ba

16/5/1978

Kiến trúc

0982502222

vietba08@gmail.com

2

Lê Ngọc Hải

30/01/1987

Kiến trúc

0902073519

ngochai.arc@gmail.com

3

Ngô Hồng Sơn

01/12/1982

Kỹ thuật Đô thị

0904905459

ngohongsonvn@yahoo.com

4

Lê Huy

09/9/1971

XD Cầu đường

0943000125

lehuythanhhoa@yahoo.com

5

Nguyễn Quang Khôi

01/5/1984

XD Cầu đường

0903248366

herohhoi152512@yahoo.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên khoá 2 (2009-2011)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Mai Văn ĐỨC

03/9/1980

XDDD

0983046357

maichiduc@gmail.com

2

Nghiêm Xuân ĐẠT

09/3/1983

Tin học XD

01696968997

nghiemxuandat@gmail.com

3

Lê Tiến TRUNG

26/12/1981

XD Cầu đường

0904368333

trung2612@gmail.com

4

Phạm TUYÊN

01/4/1983

Công trình Thuỷ

0977555800

ptuyen.xd@gmail.com

5

Trần MINH

28/10/1983

Kinh tế XD

 

minh_BH191521@yahoo.com

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối