Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Đại học với các trường Đại học tại Italy >>Thời khoá biểu
Thời khoá biểu chương trình liên kết đào tạo dự bị ĐH với Italy - Khoá 1(2014 - 2015)

Khai giảng: 8/10/2014 ( Thứ 4)

Khóa học bắt đầu:  9/10/2014 – 30/6/2015

Thời gian học: Buổi sáng từ 8h đến 11h30, Buổi chiều từ 2h đến 5h

Phòng: 606 , Tầng 6 nhà thí nghiệm 10 tầng - Đại học Xây dựng (NUCE)

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối