Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Đại học với các trường Đại học tại Italy >>Danh sách sinh viên
Danh sách sinh viên khóa 1 (năm học 2014 - 2015)

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Đăng ký ngành học tại Ý

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Lê Vương Tuấn Anh

1996

Quản lý Xây dựng

0987227496

 

lvtanher_Az@yahoo.com

 

2

Vũ Đức Hiển

1996

 

Xây dựng và Môi trường

0904235859

 

alwayssmilewtu@yahoo.com

 

3

Nguyễn Đức Chính

1996

Xây dựng và Môi trường

0967188291

 

bongaqr@gmail.com

 

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối