Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Đại học với CHLB Đức >>Điểm thi
Kết quả thi hết trình độ A1 - CT liên kết với Đức - Khoá 5

Thời gian học: 11/10/2012 - 05/12/2012    

Stt

Họ và tên

Tham gia

Nghe/

25

Đọc/ 25

Viết/

25

Nói/

25

Tổng/

100

1

Phạm Quang Bách

100%

14.94

13.28

18.26

14.11

60.59

2

Nguyễn Thái Cường

100%

21.58

24.90

22.41

24.90

93.79

3

Nguyễn Tiến Dương

97%

18.26

23.24

22.41

21.58

85.49

 

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối