Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Đại học với CHLB Đức >>Danh sách sinh viên
Danh sách sinh viên chương trình Đức khóa IX (2016-2017)

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên chương trình Đức khóa VIII (2015-2016)

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Đăng ký ngành học tại ĐH Nordhausen/Weimar

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Đỗ Đình Cảnh

16/12/1197

Môi trường

0912528398

 

2

Nguyễn Tùng Lâm

01/8/1997

Quản trị kinh doanh

01274671179

tung_lam_1800@yahoo.com

3

Vũ Đức Toàn

18/12/1996

Xây dựng

01663777911

vuductoan1996@gmail.com

4

Trương Mạnh Cường

04/12/1997

Công nghệ và ứng dụng máy tính

01684022584

tmcuong.0124@gmail.com

5

Phạm Tuấn Duy

27/5/1996

Xây dựng

0947701996

tuan.duy.pham.996@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên chương trình Đức khoá VII (2014 - 2015)

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Đăng ký ngành học tại ĐH Nordhausen/Weimar

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Lại Phước An

01/01/1995

Kiến trúc

0903291195

laiphuocan95@gmail.com

2

Nguyễn Trung Anh

26/11/1996

Môi trường

01636267964

nguyentrunganh@gmail.com

3

Trần Ngọc Anh

25/10/1996

Môi trường

0962077025

supertna9x@gmail.com

4

Hoàng Mạnh Cường

02/5/1995

Môi trường

0969881608

valentinbenem1995@gmail.com

5

Nguyễn Việt Đức

16/11/1996

Khoa học máy tính

0947162718

ducsuperomen@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên khoá 6 - Năm học 2013 - 2014

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Ngành đang học, trường ĐH

Đăng ký ngành học tại ĐH Nordhausen/Weimar

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Nguyễn Trung Nghĩa

19/6/1995

ĐH Xây dựng

Khoa học máy tính

0949927567

damngod_9x@yahoo.com

2

Phạm Ngọc Hải

14/9/1995

Kiến trúc

Kiến trúc

01653284172

haipham14091995@gmail.com

3

Nguyễn Long Thành

24/8/1994

Kiến trúc

Kiến trúc

0936281056

nguyenlongthanh94@gmail.com

4

Trương Vũ Hùng

10/3/1995

Xây dựng

Xây dựng

01682567659

pompomhero@gmail.com

5

Nguyễn Thị Minh Anh

3/10/1995

Kiến trúc

Kiến trúc

0975218522

minhanhnguyen0310@gmail.com

6

Phạm Hiền Anh

7/5/1995

ĐH Xây dựng

Xây dựng

09488954404

meo_nhamhiem@yahoo.com

7

Nguyễn Thuỷ Tiên

25/1/1995

CNTT

Môi trường

0984422559

nguyenthuytien1995@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên khoá 5 - năm học 2012-2013

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Ngành đang học, trường ĐH

Đăng ký ngành học tại ĐH Weimar

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Nguyễn Thái

CƯỜNG

08/9/1993

Xây dựng

Xây dựng

0984056991

cuong8993@gmail.com

2

Nguyễn Tiến

DƯƠNG

15/12/1993

Xây dựng

Xây dựng

01644632268

duongxfnuce@gmail.com

3

Phạm Quang

BÁCH

17/12/1993

Xây dựng

Xây dựng

01649505765

pqbach.xd@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên khoá 4 - năm học 2011-2012

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Ngành đang học, trường ĐH

Đăng ký ngành học tại Weimar

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Nguyễn Việt Bắc

23/9/1993

ĐH Mỏ Địa Chất

 

0984462663

nguyenvietbac93@gmail.com

2

Trần Trung Đô

17/01/1994

ĐHXD

Xây dựng

01655239855

trantrungdo@gmail.com

3

Nguyễn Trung Đức

30/01/1992

ĐHXD

Kiến trúc

0943098893

trung.duc.301@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên khoá 2 - năm học 2009-2010

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Ngành đang học, trường ĐH

Đăng ký ngành học tại Weimar

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Trịnh Anh Dũng

1991

Kiến trúc ĐHXD

Kiến trúc

0976753091

 

2

Phạm Quang Đạt

1990

Năm 2 XF, ĐHXD

Xây dựng

0972462689

 

3

Trần Viết Định

1990

CTT, ĐHXD

Xây dựng

0973353598

tranvinh879652.x50@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên khoá 1

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Ngành đang học, trường ĐH

Đăng ký ngành học tại Weimar

ĐT liên hệ

1

Nguyễn Tuấn Việt

19/12/1989

ĐHXD

Kiến trúc

0916550552

2

Dương Hồng Thái

31/7/1990

ĐHXD

Xây dựng

0973049960

3

Hồ Nguyệt Thu Phương

19/11/1990

ĐHXD

Kiến trúc

0942495568

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên tham gia đào tạo liên kết quốc tế với ĐH WEIMAR – KHÓA III (hệ đại học) năm 2010-2011

TT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Đăng ký ngành học tại ĐH Weimar

Thông tin Liên hệ

Điện thoại di động

1

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

1991

Kiến trúc

01656096772

2

Đặng Tài Thu

Nam

1990

Kiến trúc

01673455355

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối