Chương trình liên kết Thạc sĩ với ĐH Liege - Bỉ
Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Thạc sĩ với ĐH Liege - Bỉ >>Điểm thi
Điểm thi môn Marketing

COURSE NUMBER:                                                         YEAR: 2012-2013      SEMESTER: 1

SUBJECT TITLE: INTRODUCTION TO MARKETING            NUMBER OF CREDIT: 3

SUPERVISOR: DR. NGUYEN THE QUAN

 

No

Name

Date of Birth

Gender

Final

Evaluation

1

DANG ANH DUONG

10 Jun 1987

Male

15

2

KIEU VAN DUNG

10 Sep 1990

Male

18

3

NGUYEN THANH DAT

22 Jun 1989

Male

16

4

TRAN QUANG HUNG

17 Aug 1990

Male

14

5

HOANG NGOC LONG

26 Nov 1988

Male

14

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối