Chương trình liên kết Thạc sĩ với ĐH Liege - Bỉ
Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Thạc sĩ với ĐH Liege - Bỉ >>Danh sách sinh viên
Danh sách học viên chương trình liên kết thạc sĩ với ĐH Liege (Bỉ) - Khóa VI (2015-2016)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Hoàng Minh Đức

14/7/1973

Cơ khí động lực

0912289650

hoang_minh_duc2003@yahoo.com

2

Tạ Tùng Lâm

14/10/1992

Quy hoạch vùng và Đô thị

0942126292

tunglam.nuce.k55@gmail.com

3

Lê Quang Long

20/12/1992

Kỹ thuật XD CT Giao thông

0915689292

quanglongxd92@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên chương trình Việt - Bỉ khoá V (2014 - 2016)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Ngô Thị Vân Nhạn

05/5/1983

Kinh tế XD

0983551402

ngovannhan55@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thanh Thảo

30/4/1989

Quản trị KD

01266688862

nguyenthanhthaoftu@gmail.com

3

Nguyễn Hoàng Gia

16/6/1984

XD Cầu đường

0978966472

nguyenhoanggia166@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên khoá IV (2013 - 2015)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Phạm Thuý An

09/7/1991

Kinh tế XD

 

016363.99.666

thuyanpham91@gmail.com

 

2

Tống Giang Bình

01/6/1990

Công trình thuỷ

 

0962.598.588

tonggiangbinh.90@gmail.com

 

3

Nguyễn Thế Cường

23/01/1988

Trắc địa

 

0984.869.909

 

ntcuong230188@gmail.com

 

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên khoá 3 (2012-2014)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Đặng Ánh Dương

10/6/1987

XD Cầu đường

0902.243.280

danganhduong25@gmail.com

2

Kiều Văn Dũng

10/9/1990

KT & QL XD

0902.100.918

dungkieu1090@gmail.com

 

3

Nguyễn Thành Đạt

22/6/1989

Tin học XD

097.411.9932

datdhxd@gmail.com

4

Trần Quang Hưng

17/8/1990

XD Cầu đường

0983.405.524

tranhung.hsvnuce@gmail.com

5

Hoàng Ngọc Long

26/11/1988

Kiến trúc & QH

0915.900.159

longhoang2611@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên khoá 2 (2011-2013)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Nguyễn Quốc Anh

29/4/1979

Quản lý KT

0904289244

quocanhvncc@yahoo.com.vn

2

Phan Xuân Bách

21/5/1989

Kinh tế XD

0987315054

constantine_2105@yahoo.com

3

Nguyễn Thanh Bình

25/6/1988

Kinh tế XD

0437562775

dimanche256@gmail.com

4

Đoàn Việt Dũng

22/11/1971

Kinh tế XD

0904119973

doanvietdung@vncc.vn

5

Dương Thị Hà

16/7/1985

Kinh tế XD

0902016785

duonghavncc@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên khoá 1 - năm học 2010-2012

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Nguyễn Xuân Hiếu

01/6/1987

 

 

ks.hieunguyen@gmail.com

2

Hoàng Vân Giang

21/12/1987

Kinh tế XD

01228420853

hgiang211287@gmail.com

3

Nguyễn Việt Thắng

05/5/1987

Kinh tế XD

0904994242

iamnvt@gmail.com

4

Nguyễn Lương Tú

07/12/1987

XDDD & CN

0947870666

tu50xd5@gmail.com

5

Nguyễn Anh Đức

25/11/1982

 

0912189105

 

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối