Chương trình liên kết Thạc sĩ với NTU - Đài Loan
Giới thiệu chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ giữa Đại học Xây dựng (NUCE) và Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU)

Chương trình “Liên kết đào tạo Thạc sĩ giữa trường ĐH Xây dựng (NUCE) và trường ĐH Quốc gia Đài Loan (NTU)” đã được Bộ GD&ĐT Việt Nam - Đài Loan cho phép hai trường thực hiện từ 2008. NTU là trường danh tiếng, đứng trong top 100 các trường ĐH hàng đầu trên thế giới. Khoa Xây dựng của NTU - nơi thực hiện chương trình liên kết luôn xếp thứ 15-28 trong số các trường ĐH đào tạo về Xây dựng trên toàn cầu.

Chương trình đào tạo 2 chuyên ngành: "Xây dựng công trình (SE)" và "Quản lý dự án xây dựng (CEM)" rất phù hợp với sinh viên tốt nghiệp đại học trong các trường kỹ thuật (nhất là khối công trình). Mô hình đào tạo 2 năm: 01 năm tại NUCE và một năm ở NTU, học hoàn toàn bằng tiếng Anh theo giáo trình của trường NTU (Đài Loan), bằng do trường NTU cấp, có giá trị trên trường quốc tế. Chương trình tuyển sinh hàng năm, đăng ký và nộp hồ sơ từ tháng 3 đến tháng 8.

Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Thạc sĩ với NTU - Đài Loan >>Danh sách sinh viên
Danh sách học viên chương trình NTU khóa VIII (2015-2017) - Chuyên ngành Quản lý Dự án

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

 

Nguyễn Vĩnh Thọ

01/12/1982

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

0988675666

nguyenvinhthosweet@gmail.com

2

Hoàng Xuân Tùng

15/4/1991

Xây dựng DD&CN

01688741921

cucphuongnationalpark@gmail.com

3

Phan Nguyên Bình

08/7/1989

Xây dựng DD&CN

0965347902

binh8789@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên khoá 4 (2011-2013)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Nguyễn Ngọc Dũng

10/6/1986

XDDD&CN

0985999993

ngocdung_const@yahoo.com

2

Mai Phú Khánh

26/10/1985

Kiến trúc

0982391085

nguyen_anh860@yahoo.com

3

Đoàn Đức Nghĩa

31/8/1987

XDDD

0986969790

nghia.doanduc3108@gmail.com

4

Lê Văn Thiện

29/01/1981

XDDD&CN

0902026136

levthien@gmail.com

5

Phạm Hồng Nam

26/01/1978

Kỹ thuật Cơ khí

0988586288

namvanphuc@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên chương trình NTU khoá VII (2014 - 2016)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Nguyễn Quốc Tư

16/7/1989

Công trình thuỷ

01687.681.020

 

lazycatdhxd@gmail.com

2

Nguyễn Tất Luân

18/4/1990

XDDD & CN

0167.452.5437

tatluan.nuce@gmail.com

3

Vũ Viết Khải

18/7/1990

XDDD & CN

0979.233.721

vuvietkhai.ksxd@gmail.com

Danh sách học viên khoá 6 (2013-2015)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Nguyễn Đình Sơn

16/9/1987

XD Cầu đường

0975699557

sonnguyen.xd@gmail.com

2

Phạm Anh Quang

03/4/1984

XDDD & CN

0972288886

anhquang3484@gmail.com

3

Lại Ngọc Hải

10/3/1985

Kiến trúc

0944888007

laingochai.8547@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên khoá 1 (2008-2010)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Lương Thế Anh

02/4/1981

XD Cầu đường

0904211400

theanh_xn1_udic@hotmail.com

2

Nguyễn Thanh Chương

02/3/1983

Kiến trúc

0989190350

chuongbeats@yahoo.com

3

Vương Viết Hưng

29/4/1984

Kinh tế/ Thuỷ lợi

0988930475

vuongviethung_84@yahoo.com.vn

4

Nguyễn Xuân Huy

01/01/1982

XD Cầu đường

0983381182

nguyenxhuyxd@yahoo.com

5

Phạm Văn Hùng

12/7/1975

Thuỷ lợi

0982866189

hungphamhl@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên khoá 5 (2012-2014)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Trương Anh Tú

20/10/1979

Quy hoạch &

QL Giao thông

0912.347.817

mr.truonganhtu@gmail.com

2

Trương Khắc Chiến

07/4/1987

XDDD & CN

0983.005.874

truongkhacchien@gmail.com

3

Lê Hoàng Giang

12/5/1987

KT & QL XD

0943.636.536

lehoanggiang1987@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên khoá 3 (2010-2012)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Nguyễn Việt Ba

16/5/1978

Kiến trúc

0982502222

vietba08@gmail.com

2

Lê Ngọc Hải

30/01/1987

Kiến trúc

0902073519

ngochai.arc@gmail.com

3

Ngô Hồng Sơn

01/12/1982

Kỹ thuật Đô thị

0904905459

ngohongsonvn@yahoo.com

4

Lê Huy

09/9/1971

XD Cầu đường

0943000125

lehuythanhhoa@yahoo.com

5

Nguyễn Quang Khôi

01/5/1984

XD Cầu đường

0903248366

herohhoi152512@yahoo.com

+ Đọc tiếp...

Danh sách học viên khoá 2 (2009-2011)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Mai Văn ĐỨC

03/9/1980

XDDD

0983046357

maichiduc@gmail.com

2

Nghiêm Xuân ĐẠT

09/3/1983

Tin học XD

01696968997

nghiemxuandat@gmail.com

3

Lê Tiến TRUNG

26/12/1981

XD Cầu đường

0904368333

trung2612@gmail.com

4

Phạm TUYÊN

01/4/1983

Công trình Thuỷ

0977555800

ptuyen.xd@gmail.com

5

Trần MINH

28/10/1983

Kinh tế XD

 

minh_BH191521@yahoo.com

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối