Chương trình liên kết Đại học với các trường Đại học tại Italy
Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Đại học với các trường Đại học tại Italy >>Danh sách giáo viên
Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy chương trình

TT

Họ tên

Cơ quan công tác

Môn học giảng dạy

1

Ths. Cao Khánh Hòa

Trung tâm Uni-Italia, Đại sứ quán Ý tại Hà Nội

Tiếng Ý

2

Ms. Martina Sarti

Trung tâm Uni-Italia, Đại sứ quán Ý tại Hà Nội

Tiếng Ý

3

TS. Phạm Đức Thoan

Bộ môn Toán, Đại học Xây dựng

Toán

Trang đầu   1    Trang cuối