Chương trình liên kết Đại học với CHLB Đức
Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Đại học với CHLB Đức >>Danh sách giáo viên
Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy chương trình

TT

Họ tên

Cơ quan

Môn học

1

TS. Lê Tuyết Nga

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Đức

2

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Đức

3

Ths. Trần Thị Thu Trang

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Đức

4

TS. Nguyễn Hoài Bão

Viện Công nghệ thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ VN

Tiếng Đức

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối